Anslagstavla

På KFHs officiella anslagstavla finns information om:

  • Besked om att protokollen är underskrivna och att överklagandetiden (besvärstiden) börjar för de beslut som har tagits.
  • Kungörelse
  • Protokoll
  • Ärendelista


När går ett beslut att överklaga?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden har du som kommuninvånare rätt att överklag. Ett överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

För ytterligare information - kontakta kommunalförbundet.


Aktuellt anslag

Förbundsdirektionen 2022-10-19

Justerade paragrafer: §§ 46-52

Anslagen: 2022-10-27

Anslagen till: 2022-11-19

Anslagen av: Lena Persson

Lagringsplats: Kommunalförbundet Hälsingland


Öppettider helgdagar 2022

Här finns information om Kommunalförbundet Hälsinglands öppettider under helgdagar för dagtidspersonalen under 2022.

Klicka här för att kommma till informationen om öppettider. Excel, 12.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022