Anslagstavla

På KFHs officiella anslagstavla finns information om:

  • Besked om att protokollen är underskrivna och att överklagandetiden (besvärstiden) börjar för de beslut som har tagits.
  • Kungörelse
  • Protokoll
  • Ärendelista


När går ett beslut att överklaga?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden har du som kommuninvånare rätt att överklag. Ett överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

För ytterligare information - kontakta kommunalförbundet.


Aktuellt anslag

Förbundsdirektionen 2021-12-15

Justerade prargrafer: §§ 53-63

Anslagen: 2021-12-21

Anslagen till: 2022-01-12

Anslagen av: Lena persson

Lagringsplats: Kommunalförbundet Hälsingland


Öppettider helgdagar 2021

Här finns information om Kommunalförbundet Hälsinglands öppettider under helgdagar för dagtidspersonalen under 2021.

Klicka här för att kommma till informationen om öppettider. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2021