Utbildningar

KFH har i samverkan med Brandskyddsföreningen Gävleborg, många utbildningar för dig som driver företag eller är verksamhetsledare. Utbildningarna sker med erfarna instruktörer från räddningstjänsten och utbildningsdatum sker efter överenskommelse med räddningstjänsten. Hittar du inte den utbildningen du letar här nedan? - Hör av dig via kontakt i vänsterspalten så försöker vi samordna en utbildning som passar dina behov. På kursinnehåll kan du läsa mer detaljerat vad varje kurs innehåller.


Heta Arbeten

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten. Ex svets, lödning, skärning, takarbeten, mm. Både den som utför Heta arbeten och den som på företaget är brandskyddsansvarig samt beställare av det Heta arbetet bör ha samma kunskapsgrund. Målsättningen är att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som ”Hetarbetare” har, arbetsmetoder. Men också veta konsekvenser vid tillbud. Kursmaterial ingår.

Utbildningstillfällen och anmälan för heta kurser hittar Du på Brandskydds-föreningens hemsida www.bfmitt.se Länk till annan webbplats..

Kursinnehåll

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete

Övrigt
Utbildningen är en del av de krav som de flesta av försäkringsbolagen ställer. Utbildningen ger ett certifikat som gäller under en 5-års period. Certifikatet gäller i norden.

Målgrupp
Den vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för Heta arbeten. Dvs den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Kurslängd

1 dag inkl. fika och lunch.

Antal kursdeltagare

Max 20 stycken deltagare / kurs.


HLR Hjärt och lungräddning

Kursen i hjärt- och lungräddning ger en bra teoretisk och praktisk kunskap som krävs för att utföra hjärt- lungräddning och därmed kanske kunna rädda livet på din arbets- eller livskamrat. Kursmaterial ingår.

Kursinnehåll

 • Medicinsk introduktion
 • Medvetandekontroll
 • Kontroll av andning och puls
 • Stabilt sidoläge
 • Konstgjord andning
 • Bröstkompressioner
 • Fullständig hjärt- och lungräddning
 • Hjärtstartare
 • Examination

Målgrupp

Alla personer över 14 år.

Kurslängd

Cirka 1,5 - 2 timmar.

Antal kursdeltagare

Enligt överenskommelse.


Brandkunskap för alla

En utbildning som riktar sig till alla med syfte att ge allmänna kunskaper i brandkunskap. Kursen utformas efter den förvaltning / arbetsplats som det gäller. Kursmaterial ingår.

Kursinnehåll

Teori:

 • Brands uppkomst
 • Brandfarlig vara
 • Brandorsaker
 • Anlagd brand
 • Inblick i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Praktik:

 • Brand i kläder
 • Brand i vätska
 • Brand i gasol
 • Orientering av brandsläckare, brandposter och utrymningsvägar

Målgrupp

Personer som skall verka på förvaltningar, föreningar, arbetsplatser mm.

Kurslängd

Ca 2 timmar.

Antal kursdeltagare

5-20 st deltagare/kurs.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2022