POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och är en ideell medlemsorganisation som i huvudsak arbetar med krishantering. När det sker en allvarlig krishändelse i någon av medlemskommunerna kan KFH:s befäl i beredskap larma POSOM. Deras uppgift blir då att ta hand om, och bearbeta de anhörigas efterreaktioner som kan uppkomma efter en traumatisk händelse.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 november 2021