Förbundsordning / reglemente

För KFH finns en av medlemskommunernas kommunfullmäktige antagen förbundsordning. Den reglerar övergripande kommunalförbundets verksamhet.

Eftersom KFH är ett öppet kommunalförbund finns dessutom ett antaget reglemente som mer i detalj styr vilka uppgifter KFH ska svara för gentemot medlemskommunerna. Reglementet kan revideras löpande om medlemskommunerna så beslutar, utan att förbundsordningen behöver ändras.

Det innebär att både Förbundsordning Pdf, 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.och Reglemente Pdf, 155.2 kB, öppnas i nytt fönster. är KFH:s viktigaste styrdokument.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 januari 2023