Politisk styrning

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion. Antalet ledamöter är 6 st och 6 st personliga ersättare/suppleanter.

En övergripande förbundsordning med tillhörande reglemente är styrande dokumnet för Kommunalförbundet.

Varje medlemskommun representeras av 2 st ledamöter. Ordförande i direktionen väljs på två år, för att sedan växla till nästa medlemskommun. Det innebär att under en 6 års period samtliga medlemskommuner har innehaft ordförandeskapet. Nuvarande politiska ledning för 2023-2024 ser ut enligt följande:

Namn

Kommun

Funktion

Yoomi Renström (S)

Ovanåker

Ordförande

John-Erik Jansson (C)

Söderhamn

V ordförande

Abdullahi Cadaani (S)

Bollnäs

Ledamot

Andreas Kissner (KD)

Ovanåker

Ledamot

Magnus Flyckt (S)

Söderhamn

Ledamot

Marcus Löf Hällström (KD)

Bollnäs

Ledamot

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2023