Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net
+26
°
C
+28°
+18°
Söderhamn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

booked.net
+25
°
C
+29°
+16°
Bollnäs
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

https://www.booked.net/
+19
°
C
+23°
+14°
Edsbyn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

Råd / information

Råd räddningstjänst

Grundregel för agerande vid brand:

Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i varje enskilt fall. Men för att undgå viss osäkerhet i första skedet kan det vara bra med en grundregel i hur man ska agera.

 

 Regeln är: Rädda – Varna – Larma – Släck.

 • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
 • Varna andra som kan vara i fara. Stäng dörren om branden, för att fördröja spridningen av den giftiga röken.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Tala om vad som hänt, var det brinner och vem du är.
 • Om det är möjligt börja på med släckningsarbetet.

Råd för att grilla säkert:

Kontrollera med räddningstjänsten att det inte råder eldningsförbud eftersom det även gäller grillning vid iordninggjord eld/grillplats samt engångsgrillar som placeras direkt på marken.

 • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Ha vattenslang eller hink med vatten så att du kan släcka.
 • Lämna aldrig grillen utan bevakning.
 • Elda bara med grillkol eller bricketter.
 • Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat! Det är livsfarligt.
 • Dränk engångsgrillen i mycket vatten när du grillat klart.

Fyrverkeri:

Vid större högtider är fyrverkerier ett vanligt inslag som även kan förorsaka  bränder. Branskyddsföreningen har sammanställt några råd inför hantering av fyrverkeri, klicka här för att läsa om råden.

Råd förebyggande brandskydd / sotning

Råd för att elda på rätt sätt i eldstad:

 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Snabb uppstart.
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klar och livlig låga.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C.
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock. Placera den på ett underlag som inte är brännbart.

Om du drabbas av en soteld:

 • Stäng alla luckor på eldstaden.
 • Ring 112
 • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd – speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, vinden samt taket.
 • Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen efter en soteld.

Råd kris och säkerhet

Testa dina riskkunskaper med Riskprofilen. Du utsätts för en rad riskfyllda situationer som sker parallellt i filmen. Genom att dra i muspekaren bestämmer du själv vilken scen du vill se mest av. Din riskprofil baseras på vilka risker du uppmärksammat mest och din kunskap om dem. Klicka på bilden för att komma till testet.

 

 

Här kan du lyssna på hur meddelandet VMA (viktigt meddelande till allmänheten) låter.

 

Här kan du lyssna hur meddelandet Faran är över låter.

 

Här kan du läsa om risker och säkerhet i vardagen men även vid större olyckor. Under varje rubrik i menyraden finns checklistor.

Råd tillståndsenheten

Här kan du testa dina akolholvanor genom att svara på frågor kring din alkoholkonsumtion.

 

Här får du information om ungdomar och alkohol.