Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net
+26
°
C
+28°
+18°
Söderhamn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

booked.net
+25
°
C
+29°
+16°
Bollnäs
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

https://www.booked.net/
+19
°
C
+23°
+14°
Edsbyn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

Dataskydd i Kommunalförbundet Hälsinglands regi

Kommunalförbundet Hälsingland har anställt ett dataskyddsombud (DSO) som arbetar, inte bara för KFH:s egen räkning, utan på uppdrag av samtliga kommunala styrelser, nämnder och bolag i förbundets medlemskommuner. Även Hälsinglands utbildningsförbund har utnämnt dataskyddsombudet i KFH.

 

På den här sidan publicerar dataskyddsombudet offentlig information.

Information till registrerad i dataskyddsombudets verksamhet 

Dataskyddsnätverket

DSO kallar fyra gånger per år de kontaktpersoner som utsetts i kommunerna, bolagen och förbunden till dataskyddsnätverket. Syftet med nätverket är att på dataskyddsområdet: 

  • Lämna generella råd och metodstöd till verksamheterna
  • Bidra med kompetenshöjande åtgärder
  • Förankra vad som är på gång i södra Hälsingland
  • Ge insyn i utveckling av praxis och viktiga händelser i Sverige, EU och världen
  • Effektivisera organisationernas egna arbete genom att ge förutsättningar till arbetsgrupper och att dela rutiner och kompetens
  • Träffa andra intresserade och/eller kunniga

Genom nätverket bidrar DSO med information och råd enligt artikel 39.1a i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsnätverket är ett öppet nätverk och medarbetare från alla de organisationer som utnämnt DSO i kommunalförbundet Hälsingland är välkomna. DSO rekommenderar att varje personuppgiftsansvarig organisation (styrelse, nämnd, direktion) bidrar med minst en (1) resurs per tillfälle. Nätverkets deltagare ansvarar för att vidareförmedla informationen till berörda i sin egen organisation. Det är nätverkets egna deltagare som tillsammans med DSO förfogar över agendan (som skickas ut en vecka innan respektive träff).

Nätverksträffar som planeras för 2020 är:

Q1 - 20 feb     Presentation från nätverksträffen Q1 2020

 

Q2 - 19 maj    Agenda: PUB-avtal (personuppgiftsansvar, gemensamt

                         personuppgiftsansvar och tredjelandsöverföringar)
Q3 - 10 sep

 

Q4 - 24 nov

För nyanmälan kontakta dataskyddsombudet via mail minst två (2) veckor innan en nätverksträff. Därefter blir du automatiskt kallad till kommande tillfällen.