Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net
+26
°
C
+28°
+18°
Söderhamn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

booked.net
+25
°
C
+29°
+16°
Bollnäs
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

https://www.booked.net/
+19
°
C
+23°
+14°
Edsbyn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

Dataskydd i Kommunalförbundet Hälsinglands regi

I Kommunalförbundet Hälsingland finns ett dataskyddsombud (DSO) som arbetar för såväl förbundet som för samtliga kommunala styrelser, nämnder och bolag i förbundets medlemskommuner. Även Hälsinglands utbildnings-förbund har utnämnt dataskyddsombud genom KFH.


Information till registrerad i dataskyddsombudets verksamhet 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

När din organisation inför ett nytt system eller en ny process (t.ex. för att hålla möten på distans) uppstår nya säkerhetsrisker som kan påverka sekretess och hur personuppgifter behandlas av er. För att komma tillrätta med det ska ni, om behandlingen är riskfylld, genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Konsekvensbedömning är en process för att:

 • ta reda på vilka risker som finns med att behandla personuppgifter,
 • ta fram rutiner och åtgärder för att bemöta dessa risker, samt för att
 • visa att man uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Konsekvensbedömning kan behövas:

 • innan en personuppgiftsbehandling påbörjas,
 • om risken med en pågående behandling ändras och/eller
 • för en pågående behandling om konsekvensbedömning inte har gjorts för den aktuella behandlingen tidigare.

Dataskyddombudet har nu tagit fram en enkel metod för konsekvensbedömning och kan stödja er (som utnämnt dataskyddsombud i KFH) i genomförandet av den. Kontakta DSO via mail så får du del av underlaget.

Dataskyddsnätverket

DSO kallar fyra gånger per år de kontaktpersoner som utsetts i kommunerna, bolagen och förbunden till dataskyddsnätverket. Syftet med nätverket är att på dataskyddsområdet: 

 • Lämna generella råd och metodstöd till verksamheterna
 • Bidra med kompetenshöjande åtgärder
 • Förankra vad som är på gång i södra Hälsingland
 • Ge insyn i utveckling av praxis och viktiga händelser i Sverige, EU och världen
 • Effektivisera organisationernas egna arbete genom att ge förutsättningar till arbetsgrupper och att dela rutiner och kompetens
 • Träffa andra intresserade och/eller kunniga

Genom nätverket bidrar DSO med information och råd enligt artikel 39.1a i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsnätverket är ett öppet nätverk och medarbetare från alla de organisationer som utnämnt DSO i kommunalförbundet Hälsingland är välkomna. DSO rekommenderar att varje personuppgiftsansvarig organisation (styrelse, nämnd, direktion) bidrar med minst en (1) resurs per tillfälle. Nätverkets deltagare ansvarar för att vidareförmedla informationen till berörda i sin egen organisation. Det är nätverkets egna deltagare som tillsammans med DSO förfogar över agendan (som skickas ut en vecka innan respektive träff).

Nätverksträffar som planeras för 2020 är:

Q1 - 20 feb     Presentation från nätverksträffen Q1 2020

 

Q2 - 19 maj    Inställt

 

Q3 - 10 sep     Agenda: PUB-avtal (personuppgiftsansvar, gemensamt

                         personuppgiftsansvar och tredjelandsöverföringar) 

Q4 - 24 nov

För nyanmälan kontakta dataskyddsombudet via mail minst två (2) veckor innan en nätverksträff. Därefter blir du automatiskt kallad till kommande tillfällen.