Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Riskhantering

Kommunalförbundet har uppdraget att stötta medlemskommunernas interna riskhantering. Intern riskhantering är till exempel frågor som rör brand, skadegörelse, inbrott, vattenskador och personskador.

 

Samtliga tre medlemskommuner rapporterar inträffade tillbud- och skador i ett gemensamt webbaserat rapporteringsystem. Detta bildar i sin tur underlag för det skadeförebyggande arbetet som bedrivs dels i medlemskommunerna samt inom KFH.

 

KFH har dessutom ansvaret för att medlemskommunerna har en god informationssäkerhet. Ett kontinuerligt arbete bedrivs för att förbättra informationssäkerheten.

 

Vi jobbar för ett säkrare Hälsingland.