Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net
+26
°
C
+28°
+18°
Söderhamn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

booked.net
+25
°
C
+29°
+16°
Bollnäs
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

https://www.booked.net/
+19
°
C
+23°
+14°
Edsbyn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

Krishantering

Inom KFH:s säkerhetsarbete innefattas bland annat krishantering, som till största del bygger på utbildning och övning av kommunernas krisledningsnämnder samt förvaltnings- och bolagsledningar. Syftet med krishanteringsarbete är att tillsammans med ansvariga, ta fram krishanteringsplaner för att bättre kunna hantera kriser vid eventuell uppkomst. Genom övning och utbildning framkommer styrkor och svagheter som aktörerna sedan kan arbeta vidare med för att i största möjliga mån kunna hantera de kriser som kan uppstå i förbundets medlemskommuner.

 

En annan uppgift som vi har är att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i all verksamhet som måste upprätthållas vid extraordinära händelser, med andra ord verksamheter som klassas som samhällsviktig. Risk- och sårbarhetsanalyser är ett sätt att identifiera sårbarheter inom verksamheterna för att sedan hantera och åtgärda dessa i tid, innan det sker några påfrestningar till följd av en kris.