Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Folköl och tobaksförsäljning

För att få sälja eller servera folköl (öl klass II) och tobaksvaror ska en anmälan göras till kommunen senast när verksamheten påbörjas.

 

Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen.

 

Försäljning av tobaksvaror

 

För att få sälja tobaksvaror ska följande krav enligt tobakslagen uppfyllas;

 

- den som säljer tobaksvaror måste förvissa sig om att köparen uppnått 18 års ålder, 

 

- den som säljer tobaksvaror ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

 

Försäljning av folköl

 

För att få sälja foköl ska följande krav uppfyllas;

 

- verksamheten ska bedrivas i lokal som är avsedd för stadigvarande livsmedelsverksamhet och att försäljning av matvaror sker i lokalen,

 

- försäljning får inte ske till personer under 18 år,

 

- den som bedriver försäljning av folköl ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

 

Anmälan försäljning folköl och tobak

Egenkontrollprogram för folköl och tobaksförsäljning

 

Anmälan försäljning e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare