Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net
+26
°
C
+28°
+18°
Söderhamn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

booked.net
+25
°
C
+29°
+16°
Bollnäs
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

https://www.booked.net/
+19
°
C
+23°
+14°
Edsbyn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

Till dig som ska ansöka om tillstånd för att sälja tobaksprodukter

Huvudmålet med den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli 2019 är att Sverige ska bli rökfritt till år 2025, eller åtminstone att mindre än fem procent av befolkningen ska röka. Andra mål är att rökning inte ska ses som normalt, framförallt för barn och ungdomar, samt att de som inte röker inte ska behöva utsättas för tobaksrök.

 

Vi på Tillståndsenheten vill ha ett bra och nära samarbete, med alla som jobbar med försäljning av tobaksprodukter. Tillståndsenheten arbetar för att handlare ska kunna agera ansvarsfullt genom att ge god information och hålla de utbildningar som behövs.

                                                                                                                                              Besök oss gärna innan du gör ansökan så kan vi dels höra lite närmare om din idé och dessutom guida dig genom ansökningsprocessen.

 

Vi rekommenderar dig som söker att noggrant läsa anvisningarna här nedan för den typ av tillstånd du tänker söka, innan du börjar ansöka. Det blir en hel del handlingar som ska bifogas till ansökan, och det är klokt att bifoga alla handlingar vi frågar efter, samtidigt som du lämnar in din ansökan.

Saknas handlingar till din ansökan behöver vi begära kompletteringar av dig. Detta gör att ansökan tar längre tid.

 

Vi har gjort en checklista som du kan använda dig av för att pricka av de handlingar som är klara för att lämna in.

 

Börja med att läsa genom anvisningarna.

 

Ansök via vår e-tjänst

Gör din ansökan via våra E-tjänster, det är allra enklast och går snabbare.

För ansökan om tillstånd behöver du inga inloggningsuppgifter till e-tjänsten, men kom ihåg att om du ska komplettera med dokument senare, får du ett meddelande om ett referensnummer när du håller på att stänga E-tjänsten. Detta referensnummer behöver du logga in med för att kunna komplettera. Spar det referensnumret.

 

Vi rekommenderar att du förbereder din ansökan genom att ha alla nödvändiga bilagor till hands innan du går in i e-tjänsten. Det gör vår handläggning snabbare. 

 

Länk till Finansieringsplan för tobaksförsäljning

Länk till Anmälan registrering av livsmedelsverksamhet - Bollnäs, OvanåkerSöderhamn

Länk till Registrering som ekonomisk aktör

 

Länk till e-tjänst för tobakstillstånd 

Ansök via blankett

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi uppdaterar för närvarande alla våra blanketter med information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om din blankett ännu inte innehåller sådan information kan du läsa mer här.

 

Stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksprodukter - detaljhandel

Anmälan om upphörande av tobakstillstånd

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

Registrering som ekonomisk aktör

Information om ansökan för försäljning av tobaksprodukter

Ny lag om tobak och liknande produkter

 

Från och med 1 juli 2019 måste detaljhandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ersätts från och med detta datum med en ny lag: lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

 

Nya regler för försäljning av tobaksvaror börjar gälla den 1 juli 2019                                                      

Detaljhandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter måste nu ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Den som ansöker om tillstånd ska kunna visa att han eller hon är lämplig att utöva verksamheten.

Ska du sälja tobaksvaror till konsumenter måste du från och med 1 juli 2019 ansöka om tillstånd för detta. Om du tänker sälja tobak från flera olika försäljningsställen måste du söka tillstånd för varje ställe.

 

Om du redan anmält att du säljer tobak

 

• Du som före den 1 juli 2019 har anmält till din kom-mun att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.

 

• Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.

 

Du måste lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan

 

När du lämnar in din ansökan till kommunen måste du skicka med ett egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillståndet. I ett egenkontrollprogram ska du skriva in de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror. Kommunen kommer att göra en bedömning av ditt egenkontrollprogram i samband med din ansökan.

 

Vilken typ av tillstånd kan du ansöka om?

 

Du kan ansöka om följande tillstånd, tills vidare eller viss tid:

 

• Tillstånd som gäller tills vidare. Detta tillstånd gäller tills du själv väljer att återkalla tillståndet, eller om kommunen återkallar ditt tillstånd.

 

• Tillstånd för en viss tid. Detta är ett tillstånd som gäller mellan vissa datum, och som du kan ansöka om när du till exempel ska sälja tobaksvaror vid en festival eller annat arrangemang.

 

Var ska du lämna in din ansökan?

 

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Du ska lämna in din ansökan till den kommun där ditt försäljningsställe finns. Om du inte har ett försäljningsställe, exempelvis om du enbart säljer över internet, ska du lämna in ansökan till den kommun där ditt företag har sitt säte.                                                     

 

Saknar företaget säte i Sverige ska du lämna in din ansökan till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

 

Kostar det något att ansöka om tillstånd?

 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att utreda din ansökan om tillstånd. Prövningsavgiften inom Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner är fastställd till 9 600 kronor för ett tillstånd som gäller tillsvidare.                                                                                                                                                                            För ett tillfälligt försäljningstillstånd vid t.ex. mässor eller festivaler, är prövningsavgiften 7 500 kronor.

 

Vad händer efter att din ansökan lämnats in till kommunen?

 

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Kommunen kan även vilja se en finansieringsplan för hur köpet av verksamheten finansierats.

När en juridisk person, exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller kommandit-bolag, ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i bolaget utreds.

 

Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och/eller bolagsdelägare. Om en privatperson har lånat ut pengar till den som köpt en verksamhet, kan kommunen även utreda denna person.

 

Remissförfarande

 

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel får kommunen begära in ett yttrande från Polismyndigheten. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen kan be dig som ansöker om tillstånd att själv lämna in uppgifter från Skatteverket och Kronofogden.

 

Vad händer efter du fått ett tillstånd?

 

När tillstånd att sälja tobaksvaror meddelats, är det viktigt att verksamheten följer de lagar och regler som finns. Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten, detta kallas för tillsyn. En tillsyn kan ske genom att kommunen eller Polismyndigheten besöker verksamheten. Det kan även ske genom att kommunen kontrollerar verksamheten utan att göra ett besök, till exempel genom att begära in uppgifter från Skatteverket och Polismyndigheten.

 

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

 

För att kunna köpa in tobaksvaror av en partihandlare måste du som detaljhandlare ha en identifieringskod. Du kan få en identifieringskod på två sätt:

 

• Du kan själv ansöka om en identifieringskod hos den behöriga id-utfärdaren, Allexis s.r.o. https://idissuer.se/

 

• Du kan se till att en leverantör, till exempel en partihandlare, ansöker om en identifieringskod till dig.

 

Även om du har en identifieringskod måste du ansöka om tillstånd, denna identifieringskod ersätter alltså inte ett tillstånd. Varje försäljningsställe måste ha en identifieringskod.