Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

God restaurangkultur

Så här ser vi på god restaurangkultur i KFH:

  • Personalen har kunskap om mat och dryck – och gästen vet vad han äter och dricker.
  • Personalen har kunskap och kännedom om såväl alkohollagens serveringsbestämmelser som kommunalförbundets restaurangpolicy.
  • Restaurangen är en arbetsplats som har en klart uttalad alkoholpolicy både vad gäller gäster och personal.
  • Servering till underårig är otänkbart och krav på legitimation är självklart. Endast SIS-märkt legitimation godtas.
  • Servering till berusade förekommer inte och att denna fråga hanteras med kunskap och ansvar.
  • Servering av alkoholdrycker förutsätter att restaurangen tillhandahåller ett varierat utbud av förrätter, huvudrätter och desserter, samt att det är gästen och inte krögaren som bedömer om mat skall beställas.
  • Gästen presenteras en matsedel som i kvalitet och utformning någorlunda överensstämmer med den som presenterades när tillståndet söktes och beviljades.
  • Lättdrycker/alkoholfritt alternativ håller hög klass. Gäster som av olika anledningar inte vill eller kan dricka alkohol visas respekt både beträffande bemötande och utbud av drycker.
  • Nyrekryterad eller tillfälligt anställd personal får nödvändig information om de grundläggande serveringsbestämmelserna av tillståndshavaren utifrån en särskild rutin/checklista.