Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net
+26
°
C
+28°
+18°
Söderhamn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

booked.net
+25
°
C
+29°
+16°
Bollnäs
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

https://www.booked.net/
+19
°
C
+23°
+14°
Edsbyn
Torsdag, 29
Se 7-dygnsprognos

Ansvarsfull alkoholservering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet. Det görs genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.

 

Metoden vilar på tre ben; samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av restaurangpersonal och ökad tillsyn. För att arbetsmetoden ska ge resultat i form av minskad våldsbrottlighet krävs ett strukturerat arbete med samtliga av metodens delar. Det finns många vinster att nå genom att arbeta med metoden, både samhällsekonomiska och hälsovinster för individer.

Samverkan

Samarbete genomsyrar arbetet med metoden. Alla delarna i metodpaketet stärker och kompletterar varandra. Det är därför viktigt att arbeta med metoden i sin helhet och inte bara plocka ut valda delar. I Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker har man arbetat med metoden sedan år 2007. Ett flertal utbildningar har genomförts och ett stort antal krögare och serveringspersonal deltagit.

 

I alla tre kommuner har referensgrupper tidigare funnits där branschen, kommunens tillståndsenhet samt polismyndigheten varit representerade. Numera är det inga referensgrupper som är aktiva. 

 

Att arbeta enligt metoden Ansvarsfull alkoholservering är politiskt förankrat i alla tre kommuner och arbetet kommer att fortsätta. Varje år erbjuds branschen, polisen, ordningsvakter med flera möjligheter att delta i utbildningen som omfattar två heldagar.

 

Sedan år 2011 har samverkan utökats med att alla tillståndsenheter i hälsingekommunerna tillsammans planerar och erbjuder utbildningar gemensamt. Samverkan har utmynnat i att en utbildning i ansvarsfull alkoholservering erbjuds varannan gång i norra Hälsingland och varannan gång i södra Hälsingland.

 

Effektivare tillsyner på serveringställena är också en del av metoden. Tillståndsenheten i kommunalförbundet planerar numera fler gemensamma tillsyner med polismyndigheten och polismyndigheten gör egna tillsyner mer frekvent än de gjort tidigare.

Ett engagerat och väl fungerande samarbete mellan
bransch och myndigheter ger bättre resultat!