Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Politisk styrning

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion. Antalet ledamöter är 6 st och 6 st personliga ersättare/suppleanter.

 

En övergripande förbundsordning med tillhörande reglemente är styrande dokumnet för Kommunalförbundet.

 

Varje medlemskommun representeras av 2 st ledamöter. Ordförande i direktionen väljs  på två år, för att sedan växla till nästa medlemskommun. Det innebär att under en 6 års period samtliga medlemskommuner har innehaft ordförandeskapet. Nuvarande politiska ledning för 2019-2020 ser ut enligt följande:

 

Namn Kommun Funktion

John-Erik Jansson (C)

Söderhamn

Ordförande
Marie Centerwall (S) Bollnäs V ordförande
Håkan Englund (S) Ovanåker Ledamot
Alexandra Gard (S) Söderhamn Ledamot
Bengt-Olov Renöfält (C) Bollnäs Ledamot
Gun-Marie Swessar (C) Ovanåker

Ledamot