Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Anslagstavla

På KFSHs officiella anslagstavla finns information om:

  • besked om att protokollen är underskrivna och att överklagandetiden (besvärstiden) börjar för de beslut som har tagits.
  • kungörelse
  • protokoll
  • ärendelista

När går ett beslut att överklaga?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden har du som kommuninvånare rätt att överklag. Ett överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

För ytterligare information - kontakta kommunalförbundet.

Aktuellt anslag

Förbundsdirektionen 

Justerade prargrafer: 

Anslagen: 

Anslagen till: 

Anslagen av: 

Lagringsplats: Kommunalförbundet Hälsingland