Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Hög brandrisk

Räddningstjänsterna i Gävleborgs län avråder från eldning i hela länet!

Just nu är det stor risk för gräsbränder i skog och mark. Det varma vädret medför att fjolårsgräset snabbt torkar ut och när solen ligger på kan det räcka med en gnista för att elden tar sig. Det råder inte eldningsförbud men all eldning sker på eget ansvar. På grund av den stora risken för gräsbränder uppmanar/rekommenderar räddningstjänsten att du inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen. Om du måste elda, ha släckutrustning i närheten och håll koll på elden hela tiden om du eldar.

 

Läs mer på www.länsstyrelsen.se

 

Majbrasa

 

 

Valborgsmässoafton närmar sig och säkert är det flera som planerar för majbrasor!

 

För att vi ska ha vetskap om var det kommer finnas majbrasor och ha kontaktuppgifter till de som ansvarar för brasan önskar vi att du anmäler till oss på räddningstjänsten.

 

Anmälan gör du enkelt genom att ringa till oss.

 

Majbrasor i Ovanåkers och Bollnäs kommuner anmäls på 0278-54 00 10

Majbrasor i Söderhamns kommun anmäls på 0270-54 00 44

 

Om ni ska anordna en majbrasa så finns det vissa regler ni bör följa.

  • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
  • Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenheter för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.ddela markägaren och räddningstjänsten vem som är ansvarig samt kontaktperson.
  • Ansvara för tändning och brandsäkerheten.
  • Platsen skall bevakas så länge risk för brandspridning föreligger.
  • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. Handbrandsläckare, vattenslang, vattentunna med hinkar eller liknande utrustning.
  • Endast ris och obehandlat virke får tillföras kasen.
  • Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituation är 112.
  • Lämna inte elden utan tillsyn.

För ytterligare information läs råden från Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap (MSB) www.dinsakerhet.se.