Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Krisberedskapsveckan 6-12 maj 2019

Kommunalförbundet Hälsingland genomför aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför samhällskriser under Krisberedskapsveckan 2019.

Den 6-12 maj är det dags för Krisberedskapsveckan 2019. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhälls-funktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera. 

  • Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap är dessutom större än på länge. Förberedda och engagerade invånare stärker kommunens samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Elin Helmersson, Beredskapssamordnare för Kommunalförbundet Hälsingland.

 

"Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?" Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

  • Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Elin Helmersson.

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I respektive medlemskommun kommer aktiviteter att äga rum under veckan i samarbete med det lokala Civilförsvarsförbundet.

 

BOLLNÄS

6/5     kl. 18.00-20.00 Brand- och ambulansstationen, Bollnäs

 

OVANÅKER

7/5     kl. 18.00-20.00 Brandstationen, Edsbyn

 

SÖDERHAMN

8/5     kl. 18.00-20.00 Brandstationen, Söderhamn

 

Budskapet kommer att rikta sig lite extra till unga 13-19 år som är en prioriterad målgrupp för kampanjen. Många unga människor i Sverige har knappt upplevt någon samhällskris. De har heller inte levt med beredskap som en del av vardagen. För att nå målgruppen har MSB satsat på annonsering i sociala medier under perioden 2-15 maj, några dagar innan och efter Krisberedskapsveckan. Annonseringen blir i form av radiospotar på Spotify samt korta filmer på Instagram och Instagram Stories med filmtema storm respektive cyberattack.

 

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer på www.msb.se/krisberedskapsveckan.