Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Förebyggande brandskydd / sotning

Brandskydd

Uppdraget för Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Genom att bedriva förebyggande brandskydd bidrar KFH till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället.

För mer information om brandskydd klicka här.

Sotningsinformation

Kommunalförbundet södra Hälsingland har via direktionen även ett ansvar för sotning och brandskyddskontroll i medlemskommunerna.

För mer information om sotning och taxor klicka här.