Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor - Seveso

Sevesolagstiftningen

Sevesolagstiftningen, eller Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.


Lagen ställer bland annat krav på att företagen ska ha rutiner för information till allmänheten. 

Verksamheter i södra Hälsingland

Inom räddningstjänsten södra Hälsinglands verksamhetsområde (Söderhamn, Ovanåker och Bollnäs kommuner) finns följande verksamheter som hanterar så pass mycket kemikalier att de omfattas av lagen. Klicka på länken för mer information om respektive företag.


Almer Oil & Chemical Storage AB (Söderhamns kommun)


Kraton Chemical AB (Söderhamns kommun)


Sunds Industrier AB (Söderhamns kommun)


Vallviks Bruk AB (Söderhamns kommun)


Ångcentralen i Ljusne, Söderhamn NÄRA (Söderhamns kommun)


Bergtäktsverksamheter inom Bollnäs och Söderhamns kommuner

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheterna enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

 

Tillsyn av verksamheterna utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § farliga verksamheter utförs av räddningstjänsten. 

Ytterligare information

MSB:s föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.