Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Förvaltarenheten

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) ansvarar sedan december 2016 även för en förvaltarenhet. Under 2017 jobbade enheten bara mot Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Från 2018 har samtliga tre medlemskommuner, även Söderhamns kommun, beslutat att KFH är ansvarig att hantera förvaltarskap/godmanskap i hela förbundets geografiska område, samt via avtal även med Ljusdals kommun.

 

Avdelningen består av tre ställföreträdare/handläggare som jobbar mot två överförmyndarenheter. Enheten är samlokaliserad på Kulturhuset i Bollnäs. I om med att ställföreträdarna/handläggarna jobbar heltid kan jobbet utföras och göras effektivt med kvalité.