Majbrasa

Om ni ska anordna en majbrasa så finns det vissa regler ni bör följa.

 • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.

 • Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenheter för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

 • Meddela markägaren och Räddningstjänsten vem som är ansvarig samt kontaktperson.

 • Ansvara för tändning och brandsäkerheten.

 • Platsen skall bevakas så länge risk för brandspridning föreligger.

 • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. Handbrandsläckare, vattenslang, vattentunna med hinkar eller liknade utrustning.

 • Endast ris och obehandlat virke får tillföras brasan.

 • Möjlighet att larma Räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituation är 112.

 • Lämna inte elden utan tillsyn.

 • Anmälan om eldning:

  Bollnäs och Ovanåkers kommuner: tfn 0278-540 010
  Söderhamns kommun: tfn 0270-540 044

  För ytterligare information läs råden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på www.dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 april 2022