Majbrasa

Om ni ska anordna en majbrasa så finns det vissa regler ni bör följa.

  • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.

  • Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenheter för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

  • Meddela markägaren och Räddningstjänsten vem som är ansvarig samt kontaktperson.

  • Ansvara för tändning och brandsäkerheten.

  • Platsen skall bevakas så länge risk för brandspridning föreligger.

  • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. Handbrandsläckare, vattenslang, vattentunna med hinkar eller liknade utrustning.

  • Endast ris och obehandlat virke får tillföras brasan.

  • Möjlighet att larma Räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituation är 112.

  • Lämna inte elden utan tillsyn.

  • Anmälan om eldning gör du genom att fylla i vår anmälan om majbrasa, eller formuläret nedan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2023