Information kring räddning i samverkan, RIS

Den 31/3 går vi in i skarp drift med Vakthavande befäl och Larmbefäl med gemensamt ledningsystem inom RIS

RiS är ett samarbete mellan flera räddningstjänster, såväl i kommunal regi som i förbundsform. Ramar, mandat och omfattning av denna samverkan styrs i grunden av det avtal som tecknats mellan de ingående räddningstjänsterna och är uppbyggt med enhetliga ledningsfunktioner och roller utifrån ELS. De ledningsfunktioner som används inom RiS är gruppledare, styrkeledare, insatsledare, regional insatsledare, larmbefäl, vakthavande befäl och vakthavande räddningschef.  

RiS är i dagsläget en samverkan mellan 4 räddningstjänstorganisationer, Gästrike Räddningstjänst, Räddningstjänsten Dala Mitt, Räddningstjänsten Smedjebacken samt Räddningstjänsten Rättvik med sammanlagt 12 kommuner och 33 räddningsstationer.

Från 1:a april 2022 kommer RiS bestå av 3 ytterligare räddningstjänstorganisationer, Räddningstjänsten Ljusdal, Kommunalförbundet Hälsingland samt Norrhälsinge Räddningstjänst. Samverkansområdet består då av 18 kommuner och 55 räddningsstationer med en ledningscentral som finns i Falun i SOS Alarms lokaler.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2022