Röd varning för höga vattenflöden

Snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i bäckar och mindre åar.

I länken nedan finns information från Länsstyrelsen Gävleborg.

Röd varning för höga vattenflöden | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

I länken nedan kan du läsa mer om hur du förbereder dig för översvämningar.

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/naturolyckor/oversvamning/ Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 november 2023