Semesterberedskap

112-appen

Med 112-appen kan du känna dig trygg med att få information om händelser som sker i din närhet. Sker en brand, trafikolycka, explosion eller båtolycka i ditt närområde får du direkt information om det och vet då också att händelsen är omhändertaget och behöver inte själv kontakta 112. Om du ringer 112 via appen skickas din aktuella position till SOS Alarm, det kan vara till stor hjälp när man befinner sig på nya platser. Du hittar appen via https://www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-appen/ Länk till annan webbplats.

Sjukvård

På resande fot? Ha alltid med ett första hjälpen-kit för att kunna hantera enklare skador själv. Ta på förhand reda på var du har din närmaste vårdcentral eller sjukhus ifall ni behöver uppsöka sjukvård.

Grilla

Grilla säkrast vid iordningsställd grillplats. Engångsgrillar kan bli mycket varma och lätt orsaka bränder, speciellt om de står i torrt gräs eller på brännbart underlag. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand.

Bad och båt

Bada aldrig ensam. Simma längs med stranden i stället för utåt. Använd alltid flytväst på sjön. Låt barnen använda flytväst eller räddningsväst vid lek nära vatten och på bryggor. Vatten och alkohol eller droger hör inte ihop. Hälften av alla drunkningsolyckor sker under inflytande av alkohol och droger.

Trafiken

Använd alltid bilbälte. Håll hastighetsbegränsningarna. Hålla avstånd till framförvarande bil. Var utvilad, ta regelbundna raster och kör aldrig onykter. Ha med något ät- och drickbart i bilen ifall ni hamnar i långa bilköer, till exempel i samband med en trafikolycka.

Viktiga telefonnummer

SOS Alarm, vid olycka eller pågående brott - 112

Sjukvårdsrådgivningen - 1177

Polisen, vid ej akuta ärenden - 114 14

Informationsnummer vid olyckor och kriser - 113 13

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2024