Vi söker Brandmän Heltid

Om oss

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) bildades den 1 april 2009. Förbundet har, på uppdrag av medlemskommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker, att ansvara för såväl förebyggande- som operativ räddningstjänst.

Förbundet svarar även för en rad andra verksamheter såsom för kris- och säkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet och serveringstillstånd samt tillsynsverksamhet. KFH ansvarar dessutom för en förvaltarenhet med gode män och förvaltare. Dessa verksamheter ligger utanför räddningstjänstens organisation men finns allokerade i våra gemensamma lokaler.

Räddningstjänsten södra Hälsingland består av sju räddningsstationer varav två, Bollnäs och Söderhamn, är heltidsstationer och bemannas dygnet runt. Bemanningen på heltidsstationernas båda utryckningsstyrkor är 1 styrkeledare + 4 brandmän vilket utgör en grupp. Fyra grupper per station går i skift och bemannar dygnet runt årets alla dagar. Utöver detta finns en ”dagstyrka” som utgör en bemanningsresurs för utryckningsstyrkan och verkar, behovsstyrt, vid båda stationerna. stationer. Räddningstjänsten södra Hälsingland gör årligen cirka 900–1 000 utryckningar.

Som brandman är din närmaste chef en styrkeledare. Kommunalförbundet Hälsingland leds av en förbundschef och vid räddningstjänsten finns en räddningschef och två driftchefer samt ett antal styrkeledare och ställföreträdande styrkeledare. Inom räddningstjänsten finns också en förebyggandeavdelning med chef och brandinspektörer. I KFH finns också en administrativ stab.

Den operativa utryckningsverksamheten leds och alarmeras från RIS (Räddningstjänst I Samverkan) som finns på SOS alarms central i Falun. Där arbetar räddningstjänstbefäl och SOS-operatörer med att leda- och resurssätta insatser i Hälsingland, Gästrikland och Dalarna. Detta innebär att vi ofta agerar tillsammans med andra räddningstjänster på insats. Vi har också en väluppbyggd organisation med uttryckande befäl på lokal- och regional nivå. Vi samarbetar också rutinmässigt med andra blåljusorganisationer såsom polis, ambulanssjukvård och sjöräddning (SSRS).

Räddningstjänsten södra Hälsingland erbjuder dig en chans till ett omväxlande och varierande arbete som brandman med goda utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt.

Arbetsuppgifter

Du kommer att placeras i utryckningsstyrkan alternativt dagstyrkan som utifrån behov också bemannar utryckningsstyrkan. Dina arbetsuppgifter blir i första hand att hantera larm med ett brett spektrum av händelser såsom exempelvis bränder, olika typer av olyckor samt sjukvårdlarm. Du förväntas kunna agera i en bredd av miljöer såsom exempelvis i vatten eller på hög höjd. Arbetsuppgifterna omfattas också av övningar, fysisk träning och underhåll av fordon, utrustning och lokaler. Denna tjänst innebär skifttjänstgöring, d v s dag-, natt- och dygnstjänstgöring och nattpass. 

Kvalifikationer

Denna rekrytering gäller företrädelsevis till Räddningstjänsten södra Hälsingland men stationsplacering kan variera, din anställning är i förbundet.

Vi söker dig som har:

 • Brandmannautbildning (SMO-examen alternativt annan likvärdig heltidsutbildning som arbetsgivaren godkänner) eller,
 • Deltidsutbildning (GRIB/Räddningsinsats) med flerårig erfarenhet som heltidsbrandman eller,
 • Deltidsutbildning (GRIB/Räddningsinsats) med flerårig erfarenhet från RIB
 • Körkort med C-behörighet, alternativt tas inom 6 månader.
 • Har intyg på godkänt åldersrelaterat rullbandstest (testet får ej vara äldre än 6 månader).
 • Är simkunnig, har intyg på guldbojen.

Som person är du känslomässigt stabil, empatisk och trygg i dig själv. Du har en positiv attityd, är social, och samarbetar bra med andra människor och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt men du kan också arbeta enskilt och självständigt. Vidare behöver du vara lugn, stabil och kontrollerad i svåra situationer samt ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Det är viktigt att du delar våra värderingar kring inkludering, jämställdhet och allas lika värde. Vi har nolltolerans för kränkningar, mobbning och trakasserier i syfte att säkerställa människors lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om du går vidare i antagningsprocessen kommer du att få genomgå tester (rullbandstest enligt AFS 2019:3, arbetsrelaterad bana samt höjdtest) och intervju. Vid eventuell anställning genomgår du en veckas introduktionsutbildning på någon av våra två heltidsstationer med start enligt överenskommelse.

Varaktighet

Tillsvidare

Lön

Arbetsvillkor enligt AB och bilaga R. Kollektivavtal finns.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till info@kfhalsingland.se eller adress Kommunalförbundet Hälsingland, 821 80 Bollnäs. Märk ansökan "Brandman heltid".

I ansökan skall du bifoga:

 • CV
 • Personligt brev
 • Intyg på godkänt rullbandstest (ej äldre än 6 månader)
 • Intyg på guldbojen
 • Kopia på körkort bifogas ansökan

Sista ansökningsdag är 2022-o8-11.

Kontakt

Tommy Persson, Driftchef väst, tommy.persson@kfhalsingland.se 0278-54 00 08

Daniel Ekberg, Driftchef öst, daniel.ekberg@kfhalsingland.se 0278-54 00 41

Mats Åberg, Räddningschef, mats.aberg@hudiksvall.se 0650-380 10

Maria Olsson, Facklig kontakt Vision maria.olsson@kfhalsingland.se 0271-54 00 05

Dan Bergh, Facklig kontakt Kommunal dan.bergh@kfhalsingland.se 0270-54 00 44

Anders Pettersson, Facklig kontakt BRF anders.pettersson@kfhalsingland.se 070-227 49 20

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2023