Vi söker en God man/förvaltare

Den 1 april 2009 bildade Bollnäs, Söderhamn och Ovanåkers kommuner Kommunalförbundet Hälsingland (KFH). KFH ansvarar för räddningstjänst, samhällsskydd och säkerhet. 2011 överfördes också ansvaret för serveringstillstånd för alkohol samt tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel till förbundet.

Syftet med att driva dessa verksamheter i en gemensam organisation är att kunna hantera ett breddat kommunalt ansvar mer effektivt. Dessutom finns klara fördelar med att driva myndighetsfrågor i ett kommunalförbund för att undvika att hamna i jävsituationer i förhållande till kommunerna.

Kommunalförbundet Hälsingland söker en god man/förvaltare, med tjänstgöring i Söderhamn och Hudiksvall.

Arbetsuppgifter

Uppdrag som god man/förvaltare är att i annan persons ställe eller tillsammans med, ska bevaka dennes rättigheter och ansvara för förvaltning av egendom samt sörja för person. God man/förvaltare ska fungera som ett skydd för personer som p g a sjukdom eller annan orsak inte själv kan tillvarata sina intressen.

Som god man och förvaltare är du "navet" för att se till att andra aktörer i samhället fullgör sina skyldigheter gentemot den du företräder.

Arbetet utförs till största delen dagtid, men p g a arbetets karaktär förekommer arbete kvällar och helger. Uppdraget som god man/förvaltare innebär också resor i tjänsten.

Kvalifikationer

Utbildning t ex inom beteendevetenskap, ekonomi eller inom juridik och/eller annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig. God kunskap om hur samhället fungerar samt ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Vi söker någon som har stor personlig mognad, är erfaren, ansvarstagande, rättrådig och i övrigt lämplig vilket t ex innebär att;

  • visa respekt och ha intresse för personer med behov av särskilt (juridiskt) stöd
  • kunna samarbeta och att utföra uppdraget i samverkan med den som du företräder
  • vara lämpad för nätverksarbete med flera aktörer
  • ha kunskap om behov i olika åldrar samt att vara lyhörd och ha förståelse för den enskildes specifika behov av insatser
  • kunna agera opartiskt
  • ha förmåga att arbeta systematiskt, strukturerat och effektivt
  • kunna fatta beslut i svåra situationer
  • arbetet kräver körkort för bil

Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Lämplighetskontroll görs enligt överförmyndarnämndens praxis i samband med anställningen.

Anställningens omfattning

Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning 6 månader kan komma att tillämpas.

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Placeringsort

Söderhamn

Ansökan

Välkommen med din ansökan med bifogat CV och personligt brev till info@kfhalsingland.se eller adress Kommunalförbundet Hälsingland, 821 80 Bollnäs. Märk ansökan ”God man/förvaltare”.

Sista ansökningsdag 2023-01-15.

Kontakt

Matts Hildebrand, förbundschef mats.hildebrand@kfhalsingland.se 0278-54 00 17

Tomas Larsson, stabschef tomas.larsson@kfhalsingland.se 0278-54 00 16

Veronica Söder, god man/förvaltare veronica.soder@kfhalsingland.se tfn 0270-723 87

Maria Olsson, facklig kontakt Vision maria.olsson@kfhalsingland.se, tfn 0278-54 00 05

Kommunalförbundet Hälsingland hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök Personuppgifter och GDPR | Kommunalförbundet Hälsingland (kfhalsingland.se) Länk till annan webbplats. för att läsa mer om KFH´s hantering av personuppgifter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 december 2022