Eldning av gräs

Ansvaret för eldning av gräs eller mindre trädgårdsavfall på privata tomter ligger alltid på innehavaren.

Räddningstjänsten ger inga tillstånd till eldning men ser gärna att invånarna i södra Hälsingland kontaktar Räddningstjänsten innan man genomför någon eldning på telefonnummer här nedan. Mindre eldning i till exempel plåttunna omfattas inte av rådet om anmälan till Räddningstjänsten. Vid risk för spridning av besvärande brandrök till granne/grannar skall miljöhänsyn tas och omfattas då av miljöbalken.

Eldning i mindre omfattning

Med mindre omfattning menas t.ex. eldning av gräs på egen tomt och trädgårdsavfall i tunna.

 • Sanitär olägenhet får inte uppstå för grannar. I tveksamma fall kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor på telefonnummer 0270-75 000 i Söderhamn (vxl) eller 0278-250 00 i Bollnäs eller 0271- 570 00 i Edsbyn under kontorstid.
 • Släckutrustning t.ex. vattenslang skall finnas till hands.
 • Eldning får ej ske vid kraftig vind.
 • Eldning bör ske i små omgångar.
 • Kontrollera att marken kring den plats där eldningen skall ske ej är torr (vid eldning i tunna).
 • Anmälan behöver ej ske till räddningstjänsten.

OBSERVERA! Eldningen sker på eget ansvar.

Föreskrifterna kan skilja mellan medlemskommunerna, kontakta Din kommun för att få kommunspecifik information.

Eldning i större omfattning

Med större omfattning menas t.ex. majkasa, bränning av stora rishögar eller svedjebränning på åker eller liknande.

 • Kunskap om riskerna skall finnas hos den ansvarige.
 • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.
 • Näst intill vindstilla
 • Minst 75 meter till byggnad.
 • Minst 40 meter till växande gröda eller skog.
 • En upplöjd sträng på minst 2 meter runt fältet (vid halmbränning).
 • Sanitär olägenhet får inte uppstå för grannar.
 • Eldning får inte ske så att väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Släckutrustning skall finnas till hands.
 • Tillräckligt många medhjälpare skall finnas med under hela bränningen.
 • Eldning skall anmälas till räddningstjänsten. Under kontorstid på telefon 540 000 (vx). Övrig tid 0270-54 00 44 i Söderhamn eller
  0278-54 00 10 i Bollnäs och Ovanåker.

OBSERVERA! Eldningen sker på eget ansvar.

Föreskrifterna kan skilja mellan medlemskommunerna, kontakta Din kommun för att få kommunspecifik information.

Störande rök

Om du störs av röken från en granne som eldar bör du i första hand diskutera detta med grannen, om detta inte leder till någon förändring bör du ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Räddningstjänsten har inga befogenheter att hantera denna typ av ärende.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2021