Företag

Automatiska brandlarm

Som företag har ni möjlighet att ansluta ert brandlarm till SOS Alarm som sedan vidarebefordrar larmet med automatik till Räddningstjänsten. Genom ett sk automatiskt brandlarm kan ni spara dyrbar tid i en eventuell brands initialskede. Vid vissa verksamheter eller riskobjekt är automatiskt brandlarm ett myndighetskrav. För att ta emot larmet och genomföra utryckning till dessa anläggningar kräver vi; avtal, nyckelhantering i särskild ordning, utsedd anläggningsskötare och ur arbetsmiljösynpunkt krävs rutiner kring brand- och inbrottslarmsignalernas ljudnivå vid vår framkomst.

Nycklar

För att underlätta den omfattande nyckelhanteringen som krävs till olika anläggningar arbetar vi med ett system där de som vill att vi har tillgång till nycklar eller andra passageverktyg får montera upp ett särskilt förvaringsutrymme (tub eller box) vid anläggningen där vi sedan monterar i en egen låscylinder och placerar de nycklar eller andra passageverktyg som krävs för tillträde till anläggningen.

Insatsplaner

Som företag har ni möjlighet att i samråd med oss utarbeta särskilda insatsplaner för er anläggning. Vårt ansvar sträcker sig till att hitta till adressen och vid automatlarm ha kännedom om var dess centralapparat är placerad. Anser ni att vi skall känna till anläggningens utformning och var särskilt skyddsvärda delar finns kan vi ta emot och hantera insatsplaner i särskild ordning. Vi förfogar över exempel och mallar för att utforma insatsplaner. Successivt övergår vi även till digital hantering av planer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2021