Information Seveso III / farlig verksamhet

Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor - Seveso

Sevesolagstiftningen

Sevesolagstiftningen, eller Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.


Lagen ställer bland annat krav på att företagen ska ha rutiner för information till allmänheten.

Verksamheter i södra Hälsingland

Inom räddningstjänsten södra Hälsinglands verksamhetsområde (Söderhamn, Ovanåker och Bollnäs kommuner) finns följande verksamheter som hanterar så pass mycket kemikalier att de omfattas av lagen. Klicka på länken för mer information om respektive företag.


Almer Oil & Chemical Storage AB (Söderhamns kommun)

SMA Mineral AB Öppnas i nytt fönster. (Söderhamns kommun)


Kraton Chemical AB Öppnas i nytt fönster. (Söderhamns kommun)


Sunds Industrier AB Öppnas i nytt fönster. (Söderhamns kommun)


Vallviks Bruk AB Öppnas i nytt fönster.(Söderhamns kommun)


Bergtäktsverksamheter inom södra Hälsingland Öppnas i nytt fönster.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheterna enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

Tillsyn av verksamheterna utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § farliga verksamheter utförs av räddningstjänsten.

Ytterligare information

MSB:s föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2021