Bergtäktsverksamhet

På nedanstående fastigheter i södra Hälsingland bedrivs det täktverksamhet som omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen:

- Bollnäs-Finnskog 1:1 (Bollnäs)
- Granbo 5:1 (Bollnäs)
- Vevlinge 2:21, 2:25, 1:11 och Görtsberg 3:2 (Bollnäs)

- Ljusne 28:1 och Renskalla 1:24 Pdf, 30.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Söderhamn)
- Källene 1:14 och 2:28 (Söderhamn)

- Böle 6:1 m fl (Ovanåker)

Syftet med verksamheterna är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar sprängning, krossning och maskinhantering av bergmaterial.

Riskerna med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer på anläggningarna. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.


Risken för okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen ar det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2022