SMA Mineral AB

Verksamheten

SMA Mineral AB (SMA) bedriver oljedepå-verksamhet på fastigheten Lervik 4:1 i Sandarne, Söderhamns kommun. Detta medför vissa krav bl.a. att man omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygg och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagen.

I samband med bedrivande av oljedepå-verksamhet hanteras konverterad eldningsolja, KEO, som ingår i gruppen petroleumprodukter och alternativa bränslen och omfattas således av Sevesolagen.

Vid SMA:s oljedepå kan det vid ett och samma tillfälle lagras maximalt 6 000 m3 olja.

Oljan till oljedepån anländer i huvudsak med tankfartyg till Långrörs oljehamn från SMA:s leverantörer. Oljan pumpas över från fartyg via rörsystem som ansluter till SMA:s cistern ca 400 meter från hamnpiren. Drift och övervakning under lossning av oljan från fartyg till oljedepån sker genom av SMA Mineral godkänd entreprenör.

Utlastning från oljedepån sker till lastbilar som fraktar produkterna till användare.

Vid fara

Om en incident som kan medför allvarlig kemikalieolycka kontaktas räddningstjänsten och tillsynsmyndigheten. Räddningstjänsten kommer vid behov att vidareförmedla information via sin hemsida, lokalradion och via varningssystemet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Varningssystemet används vid olyckor och allvarliga händelser.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter till SMA Mineral AB För ytterligare information och eventuella frågor eller upplysningar var vänlig och kontakta:

Mikael Svensson, Platschef SMA Mineral AB’s oljedepå och Sandarne Kalkverk Tel: +46 72 239 96 71 mikael.svensson@smamineral.com

Ytterligare information om SMA Mineral AB:s verksamhet finns på hemsidan www.smamineral.se Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2021