Privatpersoner

När kommer hjälpen?

Under normala väder- och väglagsbetingelser och då ingen annan räddningsinsats pågår, beskrivs räddningsstyrkans framkomsttid i en sk isokronkarta. Kartan beskriver med olika färger tiden från larm till framkomst i södra Hälsinglands olika delar, där röda områden kan förvänta sig hjälp inom 10 minuter, gula områden mellan 10-20 minuter och gröna områden inom 20-30 minuter.

Insatskarta

När branden är släckt

I det akuta skedet när räddningsarbetet pågår är det ofta kaotiskt för de drabbade, mycket sker snabbt och på många ställen samtidigt. Räddningsarbetet leds av erfarna brandbefäl som är övade och utbildade för dessa situationer. När det akuta skedet upphör lämnar Räddningstjänsten platsen och överlämnar bevakning till ägare/innehavare. Du som drabbad kanske har många frågor och funderingar. Räddningsledaren har skyldighet att ge dig som ägare, tips om vad du bör göra för att undvika att elden tar sig igen, lindra följdskadorna och underlätta återställningsarbetet. Ofta kan du via ditt försäkringsbolag få hjälp med det praktiska och förslag på åtgärder efter en inträffad brand. Var heller inte rädd att själv kontakta Räddningstjänsten med frågor och för stöd efter att räddningsinsatsen är avslutad för vår förhoppning är att du inte har samma erfarenhet och vana av liknande situationer som vår personal fått genom åren.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2021