Samarbete mellan räddningstjänst och ambulans

Ambulans och Räddningstjänst jobbar tillsammans för att rädda liv

För att korta tiden fram till effektiv behandling och öka överlevnaden startar ambulanssjukvården ett samarbete med länets räddningstjänster. Allt för att rädda liv.

Vid befarat hjärtstopp larmas både ambulans och räddningstjänst ut i Gävleborgs län där det finns heltidspersonal i utryckningstjänst inom räddningstjänsten. Det innebär för KFH Söderhamn och Bollnäs tätorter.

Det är viktigt att hjärtlungräddning kommer igång så fort som möjligt vid ett misstänkt hjärtstopp. Att förkorta tiden till defibrillering är den absolut viktigaste åtgärden för att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp. Både ambulans och räddningstjänst åker så fort larmet kommer, och den som är på plats först påbörjar behandlingen.

- Erfarenheter från andra delar av landet visar att det kraftigt kan öka överlevnadschanserna enligt verksamhetschefen vid ambulanssjukvården Gävleborg.

Omkring 190 personer i Gävleborg drabbas varje år av hjärtstopp utanför sjukhus.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2021