Förvaltarenheten

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) ansvarar sedan december 2016 även för en förvaltarenhet. Under 2017 tog enheten uppdrag som godemän/förvaltare (ställföreträdare) bara mot Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Från 2018 har samtliga tre medlemskommuner, även Söderhamns kommun, beslutat att KFH tar uppdrag som ställföreträdare i hela förbundets geografiska område, samt via avtal med Ljusdals kommun och Hudiksvalls kommun.

Avdelningen består av fem ställföreträdare som tar uppdrag från två överförmyndarenheter. I och med att ställföreträdarna jobbar heltid kan uppdragen utföras och göras effektivt med kvalité.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2022