Anslagstavla

På KFHs officiella anslagstavla finns information om:

  • Besked om att protokollen är underskrivna och att överklagandetiden (besvärstiden) börjar för de beslut som har tagits.
  • Kungörelse
  • Protokoll
  • Ärendelista


Kungörelse

Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det sammanträde som årsredovisningen behandlas av direktionen.

 

När går ett beslut att överklaga?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden har du som kommuninvånare rätt att överklag. Ett överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

För ytterligare information - kontakta kommunalförbundet.


Aktuellt anslag

Förbundsdirektionen

Justerade paragrafer:

Anslagen:

Anslagen till:

Anslagen av:

Lagringsplats: Kommunalförbundet Hälsingland


 

Öppettider helgdagar 2024

Här finns information om Kommunalförbundet Hälsinglands öppettider under helgdagar för dagtidspersonalen under 2024.

Klicka här för att komma till informationen om öppettider. Pdf, 104.1 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024