Förebyggande

Uppdraget för Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Genom att bedriva förebyggande brandskydd bidrar KFH till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället.

Förbundets förebyggande brandskyddsarbete innebär att:

  • Aktivt verka för att riskhänsyn beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen.
  • Aktivt bedriva behovs- och kundorienterad information, rådgivning och utbildning.
  • Bedriva behovs- och kundorienterad tillsyn
  • Genomföra snabba och effektiva räddningsinsatser när den enskilde själv inte kan hantera situationen.
  • Aktivt verka för och bidra till en hög risk- och krishanteringsförmåga hos medlemskommunerna.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024