Utbildningar

KFH har i samverkan med Brandskyddsföreningen Gävleborg, många utbildningar för dig som driver företag eller är verksamhetsledare. Utbildningarna sker med erfarna instruktörer från räddningstjänsten och utbildningsdatum sker efter överenskommelse med räddningstjänsten. Hittar du inte den utbildningen du letar här nedan? - Hör av dig så försöker vi samordna en utbildning som passar dina behov. På kursinnehåll kan du läsa mer detaljerat vad varje kurs innehåller.

Snabbokning av utbildning i Bollnäs

Genom knappen nedanför så kan du boka HLR- och grundläggande brandutbildning i Bollnäs. Övriga platser och utbildningar hänvisas till "utbildningsförfrågan" ovan.

 

Utbildningskatalog

Klicka på en utbildning för att få mer information.

HLR Hjärt och lungräddning

Kursen i hjärt- och lungräddning ger en bra teoretisk och praktisk kunskap som krävs för att utföra hjärt- lungräddning och därmed kanske kunna rädda livet på din arbets- eller livskamrat. Kursmaterial ingår.

Lärandemål

 • identifiera ett hjärtstopp,
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll,
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt,
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp,
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Målgrupp

Alla personer över 14 år.

Kurslängd

Cirka 1,5 - 2 timmar.

Antal kursdeltagare

Enligt överenskommelse.

Boka HLR i Bollnäs

Det finns HLR-utbildningar att boka genom länken nedan:

Snabbokning HLR i bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig att hålla grund- och repetitionsutbildning i Vuxen-HLR.

Lärandemål
När du genomfört instruktörsutbildning i Vuxen-HLR ska du kunna:

 • planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Vuxen-HLR enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Förkunskaper

 • deltagit i Vuxen-HLR grundutbildning inom 3 år före instruktörsutbildning
 • sett instruktionsfilmen Vuxen-HLR
 • läst instruktörsboken Vuxen-HLR
 • genomfört webbutbildningen på grundnivå
 • godkänt resultat på webbutbildning instruktörsnivå
 • förberett träningsuppgifter.

Kurslängd
5-6 timmar

Bokning

Nästa tillfälle är onsdag 29 maj 2024 i Bollnäs.

Länk till bokning av instruktörsutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till utbildnings-pm Pdf, 124.4 kB.

Grundläggande brandutbildning

En utbildning som riktar sig till alla med syfte att ge allmänna kunskaper i brandkunskap. Kursen utformas efter den förvaltning / arbetsplats som det gäller. Kursmaterial ingår.

Kursinnehåll

 • Brandförloppet
 • Tidig upptäckt
 • Rädda, varna, larma, släck
 • Handhavande av brandsläckare
 • Hur släcker du en mindre brand
 • Att arbeta förebyggande
 • Praktisk övning med brandsläckare och brandfilt

Målgrupp

Personer som skall verka på förvaltningar, föreningar, arbetsplatser mm.

Kurslängd

Ca 2 timmar.

Antal kursdeltagare

5-20 st deltagare/kurs.

Boka GBU i Bollnäs

Det finns grundläggande brand utbildningar att boka genom länken nedan:

Snabbokning GBU i bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SBA- Systematiskt brandskyddsarbete

En utbildning som riktar sig till brandskyddsansvariga, chefer och brandombud inom verksamheter. Utbildningens syfte är att ge kunskap och förståelse kring hur ett SBA är uppbyggt och hur det bör bedrivas.

Kursinnehåll

 • Introduktion till SBA
 • Lagar och förordningar
 • Vilka ska bedriva ett SBA
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandskyddsrelaterade begrepp
 • Brandrisker
 • SBA:s delar och uppbyggnad

Målgrupp

Ansvariga inom verksamheter och arbetsplatser.

Kurslängd

Ca 3 timmar.

Antal kursdeltagare

Efter förfrågan, minst 10 st/tillfälle.

Arbetsplatsens brandskydd

En utbildning som riktar sig till verksamheter och arbetsplatser som i sin helhet vill öka kunskapen och förståelsen kring brandskyddet på sin egen arbetsplats. Innehållet anpassas till den specifika arbetsplatsen.

Kursinnehåll

 • Medarbetarnas befintliga kunskap
 • Brandrisker
 • Brandlarm
 • Släckutrustning
 • Byggnadens brandskydd
 • Organisationens brandskydd
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Övning och utbildning

Målgrupp

Alla arbetsplatser och verksamheter.

Kurslängd

Ca 2 timmar.

Antal kursdeltagare

1-30 st/tillfälle.

Heta Arbeten

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten. Ex svets, lödning, skärning, takarbeten, mm. Både den som utför Heta arbeten och den som på företaget är brandskyddsansvarig samt beställare av det Heta arbetet bör ha samma kunskapsgrund. Målsättningen är att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som ”Hetarbetare” har, arbetsmetoder. Men också veta konsekvenser vid tillbud. Kursmaterial ingår.

Utbildningstillfällen och anmälan för heta kurser hittar Du på Brandskydds-föreningens hemsida www.bfmitt.se Länk till annan webbplats..

Kursinnehåll

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete

Övrigt
Utbildningen är en del av de krav som de flesta av försäkringsbolagen ställer. Utbildningen ger ett certifikat som gäller under en 5-års period. Certifikatet gäller i norden.

Målgrupp
Den vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för Heta arbeten. Dvs den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Kurslängd

1 dag inkl. fika och lunch.

Antal kursdeltagare

Max 20 stycken deltagare/kurs.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2024