Råd / Information

Råd för att elda på rätt sätt i eldstad:

  • Använd torr ved i lämplig storlek.
  • Snabb uppstart.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klar och livlig låga.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C.
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock. Placera den på ett underlag som inte är brännbart.

Om du drabbas av en soteld:

  • Stäng alla luckor på eldstaden.
  • Ring 112
  • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd – speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, vinden samt taket.
  • Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen efter en soteld.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 mars 2023