Eldning och grillning

  • Lämna aldrig grillen utan tillsyn, inga engångsgrillar.
  • Låt grillen stå plant på obrännbart underlag.
  • Ha alltid vatten eller något släckmedel till hands.
  • Ladda gärna ner appen ”brandrisk ute” för att ta del av brandriskprognoser.

Innehåll

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2021