Om KRISEN eller KRIGET kommer

Sista veckan i maj får alla hushåll i Sverige broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Det är händelser som kan påverka att samhällets service inte fungerar som vi är vana vid.

Vid exempelvis störningar i viktiga it-system kan:

  • Elförsörjningen påverkas.
  • Mat och andra varor kan ta slut i affärerna.
  • Mobilnät och internet fungerar inte.


Regeringen menar att även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Därför behöver alla få information om hur man kan förbereda sig för att klara en besvärlig situation. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. På det sättet medverkar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och vid krig.

Fakta om förberedelser för kris och krig och svar på frågor kommer du att hitta från och med maj på MSB:s webbplats för privatpersoner, dinsäkerhet.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023