Ny entreprenör för sotning och brandskyddskontroll


Från den 1 maj 2024 träder ett nytt entreprenörsavtal i kraft mellan Kommunalförbundet Hälsingland och Kustsotarna i Hälsingland AB för sotning och brandskyddskontroll. Avtalet omfattar alla tre medlemskommuner; Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn.

Kustsotarna i Hälsingland AB har tidigare haft uppdraget i Söderhamns kommun och det kommer således att fortsätta i och med det nya avtalet. I Bollnäs och Ovankers kommuner sker i och med avtalet ett byte av entreprenör. Till stor del kommer du som fastighetsägare att känna igen din sotare, men de kommer att komma i arbetskläder och fordon med ny profil. Under en övergångsperiod kan fordon och handlingar vara försedd med tidigare entreprenörs logga, men inom kort ska allting vara försett med Kustsotarna i Hälsingland ABs logga.

Inom ramen för det nya avtalet kommer sotningen (rengöringen) av fasta förbränningsanordningar inom kort att övergå till att genomföras med stavsotning. Det innebär att anläggningen sotas nerifrån med roterande stavar och att sotet samlas upp direkt med en sotdammsugare. Sotningsmetoden medför arbetsmiljömässiga fördelar för sotarna samtidigt som risken för att sot och skadliga partiklar läcker ut i rummet minskar. För de anläggningar där det inte är tekniskt möjligt att sota nerifrån kommer traditionell sotning istället att tillämpas.

Brandskyddskontrollen kommer fortsatt att innebära att skorstensfejarteknikern går upp på taket för att kunna kontrollera hela anläggningen.

Kontaktuppgifter till Kustsotarna i Hälsingland AB:

Adress: Skeppsgatan 9, Söderhamn

Telefon: 0270-150 31

Webb: www.kustsotarn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2024