Skydda ditt företag

Skydd mot olyckor

Den 1 januari 2004 började en ny lag och förordning "Skydd mot olyckor" att gälla. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att fastighetsägare och verksamhetsansvariga bör bedriva ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete. Enligt den nya lagstiftningen läggs ett tydligare ansvar på den enskilde att själv ansvara för att brandskyddet håller en bra nivå. I det allmänna rådet "Systematiskt brandskyddsarbete" anges att alla byggnader och verksamheter oberoende av omfattning skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd.

Läs mer om Systematiskt brandskyddsarbete på MSB:s hemsida MSB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Systematiskt brandskyddsarbete innefattar bland annat att det ska finnas:

  • Brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig
  • Utbildningsplaner för personal
  • Rutiner för kontroll, dokumentation och uppföljning av brister

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2021