Sotning

Sotningsinformation

Kommunalförbundet Hälsingland har via Direktionen även ett ansvar för sotning och brandskyddskontroll i medlemskommunerna.

Lagstiftningen, Lag(2003:778) om skydd mot olyckor, ger sedan 2004 den enskilde möjlighet att få utföra sotning (rengöring) av sin eldstad själv. Detta under förutsättning att det kan ske med säkerhet och den enskilde har erforderlig kompetens. Den enskilde skall göra en aktiv ansökan till KFH.

Sotningsfrister

Sotningsfrister i södra Hälsingland har tagits fram av KFH samt medlemskommunerna och dess sotningsdistrikt.

Klicka här för att läsa Sotningsfristerna Pdf, 144.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Sotningsfrister brandskyddskontroll

Fristerna för brandskyddskontroll av eldstäder och pannor regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrift om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).

Klicka här för att läsa ett utdrag om fristerna för brandskyddskontroll Pdf, 166.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Säkerhet på tak

För att förebygga olyckor på tak ställer samhället krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten på tak ska utföras.

Klicka här för att läsa om taksäkerhet vid sotning Pdf, 152.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Rengöring och brandskyddskontroll på restauranger

Att rengöra imkanaler i restauranger och storkök är ett kommunalt ansvar och är en del av det ansvar kommunen har för sotning och brandskyddskontroll.

En imkanal kan innehålla fett och andra brännbara avlagringar. Detta innebär att en brand som uppstår på en spis eller i en flottyrgryta kan sprida sig vidare i byggnaden. Förutom att rengöra regelbundet är det också viktigt att imkanaler och tillhörande komponenter är rätt installerade. Detta kontrolleras genom en brandskyddskontroll. Den ska bland annat ska se till att den brandavskiljande funktionen fungerar på rätt sätt och inte sprider brand vidare.

Rengöringsintervall

  • Imkanalerna ska rengöras 3 gånger per år om de finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll.

  • Imkanaler ska rengöras 1 gång per år om de finns i ett kök där mat enbart värms upp eller kök som har pizza- eller bakugnar.

Kontrollintervall

  • Imkanalerna ska kontrolleras vartannat år om de finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll.

  • Imkanaler ska kontrolleras vartannat år om de finns i ett kök där mat enbart värms upp eller kök som har pizza- eller bakugnar.

Det är i första hand respektive entreprenörs ansvar att rengöringen och kontrollen görs enligt gällande tidsperioder. Verksamheten är skyldig att medverka så att rengöring och kontroll kan genomföras på ett smidigt sätt. Kostnaden tas ut enligt fastställd taxa som Kommunalförbundet Hälsingland har beslutat om.


Kontakt sotningsdistrikt inom KFH

 

Kontaktuppgifter till Kustsotarna i Hälsingland AB

Kustsotarna i Hälsingland AB


Område:

Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker

Adress:

Skeppsgatan 9, Söderhamn

Tel:

0270-150 31

Webb:

www.kustsotarn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För ytterligare information kontakta oss via kontakt i vänsterspalten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 april 2024