Ansvarsfull alkoholservering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet. Det görs genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.

Metoden vilar på tre ben; samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av restaurangpersonal och ökad tillsyn. För att arbetsmetoden ska ge resultat i form av minskad våldsbrottlighet krävs ett strukturerat arbete med samtliga av metodens delar. Det finns många vinster att nå genom att arbeta med metoden, både samhällsekonomiska och hälsovinster för individer.

Samverkan

Samarbete genomsyrar arbetet med metoden. Alla delarna i metodpaketet stärker och kompletterar varandra. Det är därför viktigt att arbeta med metoden i sin helhet och inte bara plocka ut valda delar. I Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker har man arbetat med metoden sedan år 2007. Ett flertal utbildningar har genomförts och ett stort antal krögare och serveringspersonal deltagit.

I alla tre kommuner har referensgrupper tidigare funnits där branschen, kommunens tillståndsenhet samt polismyndigheten varit representerade. Numera är det inga referensgrupper som är aktiva.

Att arbeta enligt metoden Ansvarsfull alkoholservering är politiskt förankrat i alla tre kommuner och arbetet kommer att fortsätta. Varje år erbjuds branschen, polisen, ordningsvakter med flera möjligheter att delta i utbildningen som omfattar två heldagar.

Sedan år 2011 har samverkan utökats med att alla tillståndsenheter i hälsingekommunerna tillsammans planerar och erbjuder utbildningar gemensamt. Samverkan har utmynnat i att en utbildning i ansvarsfull alkoholservering erbjuds varannan gång i norra Hälsingland och varannan gång i södra Hälsingland.

Effektivare tillsyner på serveringställena är också en del av metoden. Tillståndsenheten i kommunalförbundet planerar numera fler gemensamma tillsyner med polismyndigheten och polismyndigheten gör egna tillsyner mer frekvent än de gjort tidigare.

Ett engagerat och väl fungerande samarbete mellan
bransch och myndigheter ger bättre resultat!

God restaurangkultur

Det ligger ett samhällsintresse i att det finns restauranger och andra serveringsställen där människor kan äta, dricka och umgås såväl till vardags som till fest.

Det är viktigt att restaurangerna tar stort ansvar för verksamheten och sköter sin alkoholservering på ett ansvarsfullt sätt för att undvika överservering, servering till underåriga och servering som kan leda till brister i ordning och nykterhet.

En God Restaurangkultur på ett serveringsställe är;

  • Miljön på serveringsstället är anpassad efter den verksamhet man har och är attraktiv för gästerna.
  • På serveringsstället förstår man att personalens kunnande och servicevilja är avgörande för gästernas upplevelse av trivsel.
  • Personal i kök och matsal har god kunskap om råvaror och drycker samt hantering, tillagning och servering av dessa.
  • Gästerna presenteras ett tilltalande och väl varierat matutbud och en drinklista som är anpassad efter gästernas förväntningar. Stället har utifrån alkohollagens bestämmelser ett tillräckligt stort och varierat utbud av maträtter.
  • Serveringsstället har motsvarande utbud av alkoholfria alternativ som alkoholdrycker.
  • Tillståndshavare och PBI (personer med betydande inflytande) har goda kunskaper i alkohollagen och inser att man har huvudansvaret gentemot lagen.
  • ALL personal på serveringsstället har goda kunskaper i alkohollagen och tar eget ansvar för att serveringsreglerna följs.
  • Serveringsstället har en uttalad alkoholpolicy som all personal arbetar gemensamt efter.
  • Servering till underåriga (under 18 år) är otänkbart. Legitimationskontroller utförs alltid när någon ser ung ut.
  • Besökare på stället ska märka att serveringsstället genomsyras av Ansvarsfull Alkoholservering.

På varje arbetsplats känner ägare och alla i personalen stolthet för sin arbetsplats och sitt arbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2021