Folköl Anmälan

För att få sälja eller servera folköl (öl klass II) ska en anmälan göras till kommunen senast när verksamheten påbörjas.

Anmälan ska lämnas vid ägarbyte.

Anmälan ska lämnas vid upphörande av försäljning.

Ändrad adress eller kontaktuppgifter ska meddelas Tillståndsenheten.

För att få sälja foköl ska följande krav uppfyllas;

- verksamheten ska bedrivas i lokal som är avsedd för stadigvarande livsmedelsverksamhet och att försäljning av matvaror sker i lokalen,

- försäljning får inte ske till personer under 18 år,

- den som bedriver försäljning av folköl ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

Länk till Egenkontrollprogram för folköl Word, 58.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Länk till e-tjänst för anmälan av folkölsförsäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fullmakt till e-tjänst

Som tillståndshavare kan du ge fullmakt till en eller flera personer som har behörighet att anmäla och ansöka om ändringar för ditt befintliga tillstånd i e-tjänsterna. För att säkerställa elektronisk verifiering begär Kommunalförbundet Hälsingland en fullmakt.

För att kunna registrera fullmakten krävs ett undertecknat godkännande från tillståndshavaren med uppgifter om namn, personnummer, mobilnummer och e-postadress för den eller dessa personer.

Länk till Fullmakt Word, 43.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2021