Serveringstillstånd för alkohol

För att få servera starköl, vin och sprit, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du ska driva, till vem din verksamhet vänder sig och vilka alkoholdrycker du önskar servera.

Börja med att läsa genom anvisningarna här nedan för det serveringstillstånd du tänker söka.

OBS! Prövningsavgiften måste vara betald innan tillstånd utfärdas. Om utredningen påvisar avslag betalas inte prövningsavgiften tillbaka.

Du kan själv påverka hur lång tid det tar för din ansökan att bli klar, genom att lämna in en komplett ansökan. Saknas handlingar till din ansökan behöver vi begära kompletteringar av dig. Detta gör att ansökan tar längre tid.

Handläggningen påbörjas först när din ansökan är komplett.

Vi har gjort checklistor för olika tillstånd som du kan använda för att pricka av de handlingar som är klara för att lämna in.


Kommunalförbundet Hälsinglands policy och riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

 

För att göra en ansökan behöver du inga inloggningsuppgifter.

För att göra en komplettering till en ansökan behöver du använda det referensnummer du fick när anmälan sändes in eller som finns i det mail du fick som bekräftelse på att ansökan skickats in.

För att göra en anmälan eller en ändring behöver du använda något av inloggningsalternativen; Bank ID, Freja eID+, Telia e-legitimation eller Foreign eID.

Allt det här kan man göra på våra E-tjänster

 • Ansökan om stadigvarande tillstånd
 • Komplettering av ansökan
 • Anmälan av lokal vid catering
 • Anmälan om provsmakning
 • Anmälan om förändringar i kontaktuppgifter
 • Anmälan om upphörande av tillstånd
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd
 • Anmälan av serveringsansvarig personal
 • Anmälan kryddning av snaps
 • Ansökan om ändringar i gällande tillstånd
 • Anmälan om förändringar i ägande
 • Restaurangregistret/webbpublicering

Som alltid rekommenderar Tillståndsenheten dig att läsa aktuella anvisningar till det tillstånd eller förändring du ska göra innan du gör själva ansökan, och samlar ihop alla de handlingar som begärs och sparar dessa någonstans i din dator, för att bifoga dessa när du gör din ansökan eller anmälan om förändring.

 

Länk till Finansieringsplan Word, 47.8 kB.

Länk till Verksamhetsbeskrivning - hjälpdokument Pdf, 157.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till Anmälan registrering av livsmedelsverksamhet -

Bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,

Ovanåker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,

Söderhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Ansökan om offentlig plats hos polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Ansökan om danstillstånd hos polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fullmakt till e-tjänst

Som tillståndshavare kan du ge fullmakt till en eller flera personer som har behörighet att anmäla och ansöka om ändringar för ditt befintliga tillstånd i e-tjänsterna. För att säkerställa elektronisk verifiering begär Kommunalförbundet Hälsingland en fullmakt.

För att kunna registrera fullmakten krävs ett undertecknat godkännande från tillståndshavaren med uppgifter om namn, personnummer, mobilnummer och e-postadress för den eller dessa personer.

Länk till Fullmakt Word, 43.7 kB, öppnas i nytt fönster.

När behöver du serveringstillstånd?

Du behöver ett serveringstillstånd om du:

 • ordnar en fest eller tillställning och tänker annonsera om den i tidningar eller på sociala medier, eftersom du då riktar dig till allmänheten,
 • inte vet vilka det är som kommer och de inte har mer gemensamt än att de ska på samma fest en kväll,
 • ska ta ut en entréavgift och ta betalt för alkoholen för att gå med vinst.

Vad är ett slutet sällskap?

Begreppet "slutet sällskap" innebär att de som ska vara med har någon form av gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen, t ex en förening eller en sammanslutning. Det innebär också att du som arrangör i förväg ska känna till vilka personer som kommer att vara med.

Har du serveringstillstånd för slutet sällskap får du inte släppa in nya gäster medan tillställningen pågår om de inte tillhör föreningen/sammanslutningen du har ordnat tillställningen för.

Vi kan bevilja tillstånd till slutna sällskap även vid t ex personalfester eller bröllop.

Det finns även stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap:

 • Har du en restaurangrörelse som på beställning serverar olika slutna sällskap kan du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd med festvåningsrättighet.
 • En förening, klubb, personalgrupp eller liknande, kan ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd med klubbrättighet.
 • Det är viktigt att komma ihåg att om antalet personer på tillställningen inte är begränsat och kända i förväg, riktar sig serveringen till allmänheten.

Du behöver inte serveringstillstånd om dessa tre punkter uppfylls

Du behöver inte serveringstillstånd om dessa tre punkter uppfylls:

 • Om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, t ex vid bröllop eller en födelsedagsfest,
 • om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna,
 • om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker (med lättdrycker menar man drycker med en alkoholhalt som inte är högre än 2,25 volymprocent, t ex läsk, lättöl, mjölk, te och vatten).

Handläggning av serveringstillstånd:

Klicka här för att läsa om handläggningen av serveringstillstånd. Pdf, 161.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024