E-cigaretter Anmälan

Viktigt att veta om anmälan

Du ska anmäla försäljningen innan du börjar sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Skicka din anmälan till den kommun där försäljningen ska ske. För att vara säker på att kommunen har fått din anmälan bör du inom 14 dagar ha erhållit en bekräftelse om detta.

Om något som du har anmält förändras ska du anmäla även det till Tillståndsenheten utan dröjsmål.

Om du medvetet eller av oaktsamhet har e-cigaretter och påfyllningsbehållare tillgängliga för försäljning till konsumenter utan att du har anmält det så kan du bli dömd till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa lagens regler.

Länk till Egenkontrollprogram för e-cigaretter Word, 38.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Länk till e-tjänst för anmälan av e-cigaretter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fullmakt till e-tjänst

Som tillståndshavare kan du ge fullmakt till en eller flera personer som har behörighet att anmäla och ansöka om ändringar för ditt befintliga tillstånd i e-tjänsterna. För att säkerställa elektronisk verifiering begär Kommunalförbundet Hälsingland en fullmakt.

För att kunna registrera fullmakten krävs ett undertecknat godkännande från tillståndshavaren med uppgifter om namn, personnummer, mobilnummer och e-postadress för den eller dessa personer.

Länk till Fullmakt Word, 43.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2021