Tobakstillstånd

Till dig som ska ansöka om tillstånd för att sälja tobaksprodukter

Huvudmålet med den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli 2019 är att Sverige ska bli rökfritt till år 2025, eller åtminstone att mindre än fem procent av befolkningen ska röka. Andra mål är att rökning inte ska ses som normalt, framförallt för barn och ungdomar, samt att de som inte röker inte ska behöva utsättas för tobaksrök.

Vi på Tillståndsenheten vill ha ett bra och nära samarbete, med alla som jobbar med försäljning av tobaksprodukter. Tillståndsenheten arbetar för att handlare ska kunna agera ansvarsfullt genom att ge god information och hålla de utbildningar som behövs.

Besök oss gärna innan du gör ansökan så kan vi dels höra lite närmare om din idé och dessutom guida dig genom ansökningsprocessen.

Vi rekommenderar dig som söker att noggrant läsa anvisningarna här nedan för den typ av tillstånd du tänker söka, innan du börjar ansöka. Det blir en hel del handlingar som ska bifogas till ansökan, och det är klokt att bifoga alla handlingar vi frågar efter, samtidigt som du lämnar in din ansökan.

Saknas handlingar till din ansökan behöver vi begära kompletteringar av dig. Detta gör att ansökan tar längre tid.

Vi har gjort en checklista som du kan använda dig av för att pricka av de handlingar som är klara för att lämna in.

Börja med att läsa genom anvisningarna.


Ansök via vår e-tjänst

För att göra en ansökan behöver du inga inloggningsuppgifter.

För att göra en komplettering till en ansökan behöver du använda det referensnummer du fick när anmälan sändes in eller som finns i det mail du fick som bekräftelse på att ansökan skickats in.

För att göra en anmälan eller en ändring behöver du använda något av inloggningsalternativen; Bank ID, Freja eID+, Telia e-legitimation eller Foreign eID.

För att Tillståndsenheten skall kunna bedöma ansökan och fatta beslut om tobakstillstånd måste alla handlingar vi frågar efter i anvisningarna för försäljning av tobaksprodukter, bifogas till ansökan.

Ansökan remitteras därefter till polisen, skatteverket och räddningstjänsten med flera, för yttranden.

Normal handläggningstid för stadigvarande tobakstillstånd är högst 8 veckor från det att alla begärda handlingar lämnats in.

Avser ansökan en nyetablering av en butik kan handläggningstiden sträcka sig upp till 12 veckor.

En faktura på ansökningsavgiften skickas när ansökan har kommit in.

Länk till Egenkontroll för tobak och e-cigaretter Word, 68.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till Finansieringsplan för tobaksförsäljning Word, 51.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till Anmälan registrering av livsmedelsverksamhet

Bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,

Ovanåker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,,

Söderhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,


Länk till e-tjänst för tobakstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fullmakt till e-tjänst

Som tillståndshavare kan du ge fullmakt till en eller flera personer som har behörighet att anmäla och ansöka om ändringar för ditt befintliga tillstånd i e-tjänsterna. För att säkerställa elektronisk verifiering begär Kommunalförbundet Hälsingland en fullmakt.

För att kunna registrera fullmakten krävs ett undertecknat godkännande från tillståndshavaren med uppgifter om namn, personnummer, mobilnummer och e-postadress för den eller dessa personer.

Länk till Fullmakt Word, 43.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om ansökan för försäljning av tobaksprodukter

Ny lag om tobak och liknande produkter

Från och med 1 juli 2019 måste detaljhandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ersätts från och med detta datum med en ny lag: lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Nya regler för försäljning av tobaksvaror börjar gälla den 1 juli 2019

Detaljhandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter måste nu ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Den som ansöker om tillstånd ska kunna visa att han eller hon är lämplig att utöva verksamheten.

Ska du sälja tobaksvaror till konsumenter måste du från och med 1 juli 2019 ansöka om tillstånd för detta. Om du tänker sälja tobak från flera olika försäljningsställen måste du söka tillstånd för varje ställe.

Du måste lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan

När du lämnar in din ansökan till kommunen måste du skicka med ett egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillståndet. I ett egenkontrollprogram ska du skriva in de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror. Kommunen kommer att göra en bedömning av ditt egenkontrollprogram i samband med din ansökan.

Vilken typ av tillstånd kan du ansöka om?

Du kan ansöka om följande tillstånd, tills vidare eller viss tid:

• Tillstånd som gäller tills vidare. Detta tillstånd gäller tills du själv väljer att återkalla tillståndet, eller om kommunen återkallar ditt tillstånd.

• Tillstånd för en viss tid. Detta är ett tillstånd som gäller mellan vissa datum, och som du kan ansöka om när du till exempel ska sälja tobaksvaror vid en festival eller annat arrangemang.

Var ska du lämna in din ansökan?

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Du ska lämna in din ansökan till den kommun där ditt försäljningsställe finns. Om du inte har ett försäljningsställe, exempelvis om du enbart säljer över internet, ska du lämna in ansökan till den kommun där ditt företag har sitt säte.

Saknar företaget säte i Sverige ska du lämna in din ansökan till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

Kostar det något att ansöka om tillstånd?

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att utreda din ansökan om tillstånd.

Vad händer efter att din ansökan lämnats in till kommunen?

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Kommunen kan även vilja se en finansieringsplan för hur köpet av verksamheten finansierats.

När en juridisk person, exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller kommandit-bolag, ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i bolaget utreds.

Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och/eller bolagsdelägare. Om en privatperson har lånat ut pengar till den som köpt en verksamhet, kan kommunen även utreda denna person.

Remissförfarande

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel får kommunen begära in ett yttrande från Polismyndigheten. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen kan be dig som ansöker om tillstånd att själv lämna in uppgifter från Skatteverket och Kronofogden.

Vad händer efter du fått ett tillstånd?

När tillstånd att sälja tobaksvaror meddelats, är det viktigt att verksamheten följer de lagar och regler som finns. Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten, detta kallas för tillsyn. En tillsyn kan ske genom att kommunen eller Polismyndigheten besöker verksamheten. Det kan även ske genom att kommunen kontrollerar verksamheten utan att göra ett besök, till exempel genom att begära in uppgifter från Skatteverket och Polismyndigheten.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

För att kunna köpa in tobaksvaror av en partihandlare måste du som detaljhandlare ha en identifieringskod. Du kan få en identifieringskod på två sätt:

• Du kan själv ansöka om en identifieringskod hos den behöriga id-utfärdaren, Allexis s.r.o. https://idissuer.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

• Du kan se till att en leverantör, till exempel en partihandlare, ansöker om en identifieringskod till dig.

Även om du har en identifieringskod måste du ansöka om tillstånd, denna identifieringskod ersätter alltså inte ett tillstånd. Varje försäljningsställe måste ha en identifieringskod.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2021